OVER HERMAN

Wie is Herman Wesselink en waarom deze website? Hier volgen enige wederwaardigheden om dit duidelijk te maken. Herman is van studie en beroep architectuurhistoricus, vooral gespecialiseerd in kerkelijke bouwkunst. Zijn belangstelling voor kerken heeft hij van jongs af aan gehad. Als kind begon hij met het tekenen en nabouwen van kerken en kathedralen, eerst van lego en later van papier en karton. Tijdens zijn schooltijd dwaalden zijn gedachten regelmatig af naar grootse kerken en kathedralen, dichtbij en veraf. In zijn schoolschriften werden de rekensommen nogal eens verdrongen door kerkgebouwen. Een veelgehoorde opdracht van klasgenootjes was: ‘Herman, teken eens de kerk van [woonplaats oma opdrachtgever]’, waarop hij de bewuste kerk op het schoolbord tekende. Hij kende ze allemaal uit zijn hoofd. Tijdens vakanties en stedentrips zocht hij zijn studieobjecten op om ze te bekijken en te fotograferen. Deze ervaringen vormden weer de basis voor vele tekeningen en vaak ook voor maquettes. Enige voorbeelden hiervan vindt u op deze website (zie tekeningen en maquettes).
 
Rond zijn tiende raakte Herman gefascineerd door de kerkbouw uit de negentiende eeuw en dan vooral de neogotiek van de beroemde architect Pierre Cuypers. Sindsdien verdiepte hij zich in het werk van hem en zijn vele leerlingen. Hij is specialist op dat gebied, maar zijn interesse gaat ook uit naar andere bouwperioden. Vanwege zijn belangstelling voor bouwkunst wilde hij vroeger architect worden. Een architect die in de voetsporen van Cuypers en Berlage zou treden. Het werd uiteindelijk kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie architectuurgeschiedenis. In 2006 heeft Herman een half jaar in het Duitse Münster gestudeerd, waar hij zich verdiepte in Duitse kerkbouw en monumentenzorg. Na het behalen van zijn bachelor volgde de master erfgoedstudies. Tijdens zijn master heeft Herman zich toegelegd op vraagstukken rond de (her)bestemming van monumentale kerken, vooral uit de periode na 1800.
 
In de periode 2012-2018 was Herman bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over kerkgebouwen. De bedoeling van dit onderzoek was bij te dragen aan een beleidsinstrumentarium voor het in stand houden van monumentale kerken in de toekomst. Zijn onderzoek richtte zich op kerken uit de periode 1800-1970 en heeft geresulteerd in een dissertatie en een interactieve kerkenkaart. 
 
Vanaf 2020 is Herman werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 
 
Curriculum vitae:
 
1978: geboren in Amsterdam.
2002-2008: bachelor kunstgeschiedenis en master erfgoedstudies, Vrije Universiteit Amsterdam.
2006: uitwisseling Westfälische Wilhelms Universität Münster, zomersemester.
2005-2012: parttime toeristengids op de Westertoren in Amsterdam.
2008-2010: archiefmedewerker Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit.
2010-2012: zelfstandig onderzoeker.
2012-2018: promovendus aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid.
2020-heden: onderzoeksmedewerker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Monumenten & Collecties.